Mag-sign up para pamahalaan ang iyong mga ORCA card sa iyong account.

Isinasaad ng asterisk (*) ang mga kinakailangan field.

Ito ang magiging user name mo
Minimum na 8 character, kasama ang isa sa bawat isa: numero, malaking letra, maliit na letra, at espesyal na character.
  • Dapat ay naglalaman ng hindi bababa sa 8 character
  • Dapat ay may isang malaking letra
  • Dapat ay may isang maliit na letra
  • Dapat ay may isang numero
  • Dapat ay may isang espesyal na character