Bumili ng mga ORCA Card Online

Piliin ang tamang card para sa iyo! Pumili mula sa mga adult card, senior, at youth card, card na Regional Reduced Fare Permit (RRFP, Panrehiyong Permit para sa Mas Mababang Pamasahe) para sa may kapansanan, at ORCA LIFT card.Mag-apply para sa RRFP para sa may kapansanan o ORCA LIFT sa King County Reduced Fare Portal.

Mag-sign in o mag-sign up sa ORCA para magdagdag ng mga card sa iyong profile at madaling pamahalaan ang lahat ng iyong card sa isang lugar, makatanggap ng naka-personalize na serbisyo sa customer, tingnan ang iyong kasaysayan ng order, at higit pa!

Naglo-load...

Ang mga order ng card ay may tinatantyang panahon ng pag-deliver na lima hanggang pitong araw ng negosyo mula sa petsa ng pagbili.

Hindi nagpoproseso ng mga order tuwing weekend o holiday. Hindi responsable ang mga ahensiya ng ORCA para sa mga pagkaantala sa US Postal Service.