Paano kami makakatulong?

Pakisagutan ang form na ito para makipag-ugnayan sa serbisyo sa customer o tumawag sa:
Telepono 888-988-6722
TTY 711
Para sa tagapagsalin na hindi Ingles 800-823-9230


Isinasaad ng asterisk (*) ang mga kinakailangang field.

/1200 mga nagamit na character
Ang karaniwang tagal ng pagsagot ay 2-3 araw ng negosyo
Opsyonal para sa pag-callback tuwing Lunes hanggang Biyernes
Serbisyo sa Customer ng ORCA

888-988-6722 / TTY: 711

mga serbisyo ng tagapagsalin na hindi Ingles: 800-823-9230

King Street Center

201 S Jackson Street, Seattle
206-553-3000 / 800-542-7876 / TTY: 711

Bremerton Customer Service Office

10 Washington Avenue, Bremerton
360-377-2877 / TTY: 711

Tacoma Dome Station Bus Shop

505 E 25th Street, Tacoma
253-581-8000 / 800-562-8109 / TTY: 711

RideStore - Lynnwood Transit Center

20110 46th Avenue W, Lynnwood
425-348-2350 / TTY: 711

Everett Station Customer Service Center

3201 Smith Avenue, Everett
425-257-7777 / TTY: 711