Bắt đầu ngay hôm nay

Đem lại nhiều lựa chọn phương tiện đi làm hơn cho nhân viên của quý vị với chương trình ORCA cho Doanh Nghiệp tiện dụng của chúng tôi. Cho dù công ty có 5 hay 55,000 nhân viên, quý vị đều có thể tận dụng các chương trình vé sử dụng phương tiện giao thông của chúng tôi để giúp nhân viên của mình đi lại thuận tiện và linh hoạt với vé ORCA.

Passport

Cung cấp cho nhân viên của quý vị một trong những quyền lợi phổ biến nhất tại nơi làm việc của Puget Sound: vé sử dụng phương tiện giao thông không giới hạn. Business Passport là một chương trình hàng năm dễ quản lý dành riêng cho các chủ sử dụng lao động. Chương trình này cung cấp vé ORCA không giới hạn cho tất cả nhân viên đủ điều kiện nhận quyền lợi, trong đó có cả các tùy chọn đi chung xe và đi chung xe trung chuyển

Choice

Business Choice là chương trình linh hoạt nhất về quy mô. Quý vị chọn những nhân viên được nhận thẻ ORCA và số tiền quý vị nạp vào thẻ. Các khoản phí có thể được tích hợp trong các khoản khấu trừ lương nhân viên trước thuế và quý vị có thể thay đổi hàng tháng. Nhân viên của quý vị có thể nạp thêm tiền vào thẻ ORCA của họ.

Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ hướng dẫn về các tùy chọn của quý vị và giúp xác định tùy chọn phù hợp nhất cho tổ chức của mình.