Magsimula na

Bigyan ang iyong mga empleyado ng mga opsiyon sa pag-commute gamit ang aming mga madaling gamitin na programang ORCA for Business. Ito man ay para sa mga kumpanyang may dami ng empleyado na 5 o 55,000, puwede mong masulit ang aming mga programa sa pass sa transportasyon para mabigyan ang iyong mga empleyado ng mobility at flexibility na nasa isang ORCA pass.

Passport

Bigyan ang iyong mga empleyado ng isa sa mga sikat na benepisyo sa lugar ng trabaho ng Puget Sound: walang limitasyon pagbiyahe sa transportasyon. Ang Business Passport ay isang madaling pamahalaang taunang programa na available lang sa pamamagitan ng mga employer. Nagbibigay ito ng walang limitasyon biyahe sa ORCA pass sa lahat ng empleyadong kwalipikado sa mga benepisyo, kasama ang mga opsyon sa vanpool at vanshare

Choice

Nagbibigay ang Business Choice ng pinaka-flexible na laki at scale. Pipiliin mo kung sinong mga empleyado ang makakatanggap ng ORCA card at halaga sa dolyar na ilalagay mo. Puwedeng isama ang mga bayarin sa kaltas ng empleyado sa payroll bago ang buwis at puwede kang gumawa ng mga pagbabago buwan-buwan. Puwedeng magdagdag ang iyong mga empleyado ng karagdagang pondo sa kanilang ORCA card.

Makipag-ugnayan sa amin at tutulungan ka namin sa iyong mga opsiyon at para matukoy mo ang pinakaangkop para sa iyong organisasyon.